بهترین دوره آموزشی GRE و TOEFL را برای خود انتخاب کنید

مهم نیست دوست دارید چگونه آموزش ببینید، کجا ساکن هستید و چقدر زمان دارید. ما انواع دوره ها را در اختیار شما قرار می دهیم تا به بهترین شکل برای امتحان GRE و TOEFL آماده شوید.

محبوب ترین 

کلاس های 
GRE و TOEFL

کلاس  آنلاین GRE

  • ۲۴ تا ۴۸ ساعت آموزش 
  • کلاس های  آنلاین
  • ایده آل برای ۳ تا ۶ ماه قبل از آزمون 

منعطف ترین

پکیج های GRE و TOEFL

  آموزش ویدیویی 

  • دسترسی به تمام منابع 
  • برنامه ریزی 
  • پشتیبانی